تماس با من

غریبه نباش!
با محمد سماک تماس بگیر

اگه حس می‌کنی که باید با من تماس بگیری، لحظه‌ای برای این کار درنگ نکن. از اینکه افتخار آشناییت رو داشته باشم، واقعا خوشحال می‌شم. قول می‌دم تمام پیام‌ها را بخونم و به تک‌تک اونا جواب بدم.

فقط کافیه فرم زیر رو پر کنی تا بتونیم بیشتر با هم صحبت کنیم.